De Groene Os gebruikt cookies om zijn webshop persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken.   sluiten

Zoek naar product, orgaan of toepassing:

Copyright en intellectueel eigendom

Deze website en de inhoud ervan – waaronder het beeldmateriaal en de teksten – zijn eigendom van De Groene Os B.V., een aan haar gelieerde onderneming en/of haar leveranciers en is auteursrechtelijk beschermd. De merken en logo’s die op deze website worden afgebeeld, zijn gedeponeerde merken van De Groene Os B.V.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om (delen van) de website, de merken en/of de logo’s van De Groene Os B.V. te kopiëren, te reproduceren of te gebruiken, zonder schriftelijke toestemming van De Groene Os B.V. Tevens is het niet toegestaan een koppeling naar de website te maken of de website te framen.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Groene Os B.V., kunnen op geen enkele wijze rechten, licenties of andere intellectuele eigendomsrechten aan de inhoud van de website worden ontleend.

De website van De Groene Os B.V. bevat mogelijk koppelingen naar websites van derden die niet door De Groene Os B.V. worden beheerd. De Groene Os B.V. staat niet in voor de inhoud of het gebruik van de websites van derden noch is zij aansprakelijk voor kennelijke (typ-)fouten daarop.